back plus

Nyt om Hundslunds kloak, december 2014

Denne opdatering er fra december 2014.

Nyt om Hundslunds fremtidige kloak

Odder Spildevand har hele efteråret arbejdet på en plan for regnvandshåndteringen i Hundslund, som imødekommer grundejernes ønsker. Vi er nu så langt, at de fleste kan få klar besked.
 
Inden jul har Odder Spildevand sendt brev til alle kunder i den sydlige del af Hundslund, som berøres af projektet med at forny kloaksystemet. Vi har sendt tre forskellige breve. Du kan finde dem her på siden, hvor du også kan se et kort med den foreløbige plan.
 

Til dem, som ønsker at afkoble

Vi er glade for, at en stor del af kunderne i den sydlige del af Hundslund har meddelt, at de ønsker at afkoble deres regnvand, hvis de får mulighed for at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget. En del af disse kunder har vi allerede nu meddelt, at vi kan imødekomme deres ønske og tilbagebetale dem 22.400,- kr. når de afkobler regnvandet. Det er de områder, som på kortet, du kan hente her på siden, er markeret med blå farve.
 
Læs brevet: Du kan få tilbagebetalt tilslutningsbidrag
 
I nogle nærområder kan vi endnu ikke kan sige med sikkerhed, om det bliver muligt at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget ved at afkoble regnvandet. Det hænger sammen med, at flere husstande i nærområdet ønsker, at Odder Spildevand stadig håndterer deres regnvand. Det er de områder, der er markeret med grøn på kortet.
 
Vi arbejder for en løsning, hvor Odder Spildevand håndterer regnvandet fra de huse, som ikke ønsker at afkoble, i lokale LAR-løsninger sammen med vejvandet. Det kræver imidlertid, at spørgsmålet behandles i Miljø- og Teknikudvalget i Odder Kommune og i Grønt Råd. Hvis det godkendes, bliver det muligt at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget ved at afkoble regnvandet. Til de kunder, som ønsker at lave LAR, men hvor vi endnu ikke kan garantere, at de kan få tilbagebetalt tilslutningsbidraget, har vi sendt et brev, der forklarer situationen. 
 
Læs brevet: Vi kan endnu ikke give jer klar besked
 
Vi har lavet et kort, der viser, hvor vi er sikre på at der bliver mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved afkobling af regnvand (blå områder), og hvor det endnu er usikkert (grønne områder). 
 
Se kortet over LAR-områder (blå) og uafklarede områder (grønne)
 

Til dem, som ikke ønsker at afkoble

Kunder, som har tilkendegivet, at de ikke ønsker at afkoble regnvandet, har fået brev, hvor vi garanterer, at Odder Spildevand også i fremtiden vil håndtere regnvandet. Nogle kunder vil måske skifte mening, og det vil for nogle stadig være muligt at få tilbagebetalt tilslutningsbidraget. I så fald skal man kontakte vores rådgiver Orbicon hurtigst muligt. 
 
Læs brevet: Odder Spildevand vil fortsat håndtere jeres regnvand
 

Hvad sker der nu?

Den politiske behandling sker i foråret 2015, og vi forventer at kunne informere om udfaldet i forbindelse med et informationsmøde i juni 2015 (alternativt umiddelbart efter sommerferien, hvis processen forsinkes). Alle berørte kunder får direkte besked herom. 
 

Spørgsmål 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores rådgiver Orbicon på odderspildevand@orbicon.dk eller 40 29 44 83 (projektleder Rikke Haahr Mortensen)