back plus

Informationsmøde 19/2 2015

Odder Spildevand holdt et opsamlende informationsmøde på Hundslund Skole den 19. februar. Michael Lind-Frandsen fra Odder Spildevand og Jacob Granild fra Orbicon, Odder Spildevands rådgiver, gav en kort præsentation. Her fortalte de om

  1. opsamling på tilbagemeldingerne på, hvem der vil afkoble
  2. aftalegrundlag og proces for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag
  3. planlagte LAR-løsninger i vej og offentlige arealer
  4. separering på grunden – hold vandet over jorden

Du kan se præsentationen fra informationsmødet ved at klikke her. Du kan også læse lidt mere om, hvad de sagde her på siden. Efter præsentationerne var der spørgsmål. Dem har vi samlet på siden spørgsmål og svar (under udarbejdelse).

1) Opsamling

Ud af 143 ejendomme har 58 tilkendegivet, at de fortsat ønsker, at Odder Spildevand skal håndtere deres regnvand. 85 har tilkendegivet, at de selv ønsker at håndtere deres regnvand. Det er et meget tilfredsstillende billede for Odder Spildevand.

2) Aftalegrundlag og proces

Michael gennemgik processen for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag med ordene: ”jeg kan godt forstå, hvis I synes, at processen med dokumenterne er lidt omstændig, men det er nødvendigt for alle, at vi har papir på hinanden”. Odder Spildevand skal bruge de bindende aftaler for at kunne planlægge størrelsen på LAR-anlæggene i vejen. Men også for dig som grundejer er det relevant at have papir på, at du faktisk kan få penge igen, hvis du investerer i at afkoble dit regnvand (indtil videre kun grundejerne inden for bestemte områder, se kort her).

3) Planlagte LAR-løsninger i vejen

Jacob Granild fortalte om, at rendestensbrøndene sløjfes, og vandet i stedet skal løbe langs vejene i forskellige kontrollerede forløb. Der blev stillet mange spørgsmål til denne del, som du kan læse under spørgsmål og svar. Der blev også efterspurgt flere billeder af, hvordan anlæggene i vejen kan se ud. Se eksempler fra andre steder på siden her

4) Separering på grunden

Alle de grundejere som ønsker, at Odder Spildevand fortsat skal håndtere deres regnvand, skal stadig separere regn- og spildevand på grunden. Men Odder Spildevand forventer, at regnvandet fra disse huse skal håndteres i forskellige nedsivningsanlæg i vejarealet – nøjagtig ligesom vejvandet. Derfor opfordrede Michael og Jacob til, at de, som ikke allerede har fået separeret, er opmærksomme på, at det også kan gøres på overfladen, i stedet for at få lagt vandet ned i rør under jorden. For mange vil det være en billigere løsning, og nogle kan måske slippe for at skulle grave indkørslen op. Samtidig er det en stor fordel for Odder Spildevand, fordi vandet på den måde holdes på terrænniveau, hvor det kan håndteres i f.eks. nedsivningsbede i chikaner på vejen eller i en lav grøft langs vejen.

 

Også en traditionel separering, hvor Odder Spildevand håndterer regnvandet, kan med fordel udføres på overfladen.