back plus

Vand på vejen

På informationsmødet på Hundslund Skole 19. februar 2015 blev der snakket en hel del om vand på vejen. Den store interesse i vand på vejen kom bag på os, og derfor havde vi heller ikke billeder med. I galleriet nederst på denne side er det nu muligt at se eksempler på, hvordan vand på vejen håndteres andre steder. 
 
I fremtiden vil kloakken, der ligger i vejen, kun være til spildevand. Det betyder, at rendestensristene sløjfes. I stedet skal vandet håndteres i siden af vejen eksempelvis grønne trug/render eller simpelthen løbe langs en høj kantsten hen til et kantstensbed, hvor opsamles og nedsiver. Billederne viser eksempler på forskellige regnbede, trug og render fra andre byer, der har afkoblet regnvandet fra regnvandskloakken.
 
Det er endnu ikke fastlagt, om det er disse løsninger, der skal bruges i Hundslund. Alle løsninger tilpasses lokale forhold. 
 

Hvor meget vand - og hvor ofte?

Det kan være svært at forholde sig til, at regnvandet skal ledes på vejen. Der rejser sig spørgsmål som: "hvor meget fylder regnvandet; kan vi køre på vejene?", "hvad med trafiksikkerhed?" og så videre. Men hvor ofte vil det så være på den måde? På grafen nedenfor kan man se, hvordan årsnedbøren fordeler sig på hverdagsregn, kraftig regn og ekstremregn.  

(se figuren i større opløsning i galleriet nederst på siden)
Langt det meste af regnvandet kommer i form af hverdagsregn, hvor mængden af vand er begrænset, og hvor det derfor ikke fylder så meget på vejen. I gennemsnit 4-5 % af regnvandet kommer som kraftig regn og under 1 % som ekstremregn. 
 
Og hvordan ser det så ud på vejen? Det er illustreret på figuren nedenfor. Her er der vist, hvordan hverdagsregn, kraftig regn og ekstremregn vil opleves på en vej, hvor der er lavet en lav rende i siden til regnvand.  
(se figuren i større opløsning i galleriet nederst på siden)
 
Hvad betyder det så?
  • I de allerfleste tilfælde vil man under regnvejr opleve en mindre mængde vand i siden af vejen, som strømmer kontrolleret til nærmeste kantstensbed el.lign.
  • Få gange om året vil man under kraftig regn opleve noget mere vand på kørebanen.
  • Når man en sjælden gang oplever en ekstremregn, vil man opleve, at kørebanen fyldes af vand og vejen bliver til en lille kanal. Husk på, det er vand, der ellers ville løbe ukontrolleret og måske give skader i haver, kældre mv. for så meget vand kan heller ikke være i den gamle kloak.

Billeder