back plus

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

På denne side kan du finde informationer om tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for afkobling af regnvand fra Odder Spildevands regnvandssystem.

Frist for indgåelse af kontrakt var hhv. den 23. marts 2015 og 3. august 2015.

Ønsker du at dit regnvand og så i fremtiden skal håndteres af Odder Spildevand, er det vigtigt at indsende en bekræftelse om dette. Dokumentet findes her.

Har du fortrudt?

Odder Spildevand vil gerne understrege, at der stadig er mulighed for at ombestemme sig, hvis du tidligere har meddelt, at du ikke ønsker at afkoble, men du alligevel har fået mod på selv at håndtere dit regnvand. Det gælder også, hvis du f.eks. har overtaget et hus i byen og ikke tidligere har været involveret i dialogen om afkobling af regnvand. Skriv da hurtigst muligt til: odderspildevand@orbicon.dk.

Du kan her finde en overskuelig gennemgang af de forskellige LAR-anlæg, økonomien bag og meget mere.

Proces for afkobling og tilbagebetaling

Den proces du som grundejer skal igennem for at udtræde og dermed får tilbagebetalt den del af tilslutningsbidraget, der svarer til regnvandsdelen, svarende til 22.400 kroner, er beskrevet herunder. Ved at klikke på de enkelte trin, finder du en kort beskrivelse og link til de relevante dokumenter, der også findes under 'HENT' i højde side.

Er dit regnvand allerede afkoblet skal du stadig følge processen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at kloakmestererklæringen ikke må være ældre end 2 år, for at få pengene udbetalt. Hvis der af den ene eller den anden årsag ikke foreligger en kloakmestererklæring, anbefaler vi, at du tager kontakt til den kloakmester, som i sin tid udførte arbejdet.

1. AFTALE

Første skridt er at udfylde en Aftale om frafald af ret til afledning af regnvand. Ved at underskrive forpligter du dig på tro og love til at afkoble dit regnvand og ikke fremover lede regnvand til kloakken. Ved at underskrive Aftalen giver du desuden Odder Spildevand fuldmagt til at tinglyse en deklaration på ejendommen, hvori det fremgår, at ejendommen ikke længere har afledningsret for regnvand. Aftalen skal senest indsendes hhv. den 31. december 2015, såfremt grunden ligger i det blå område og den 1. maj 2016, såfremt grunden ligger i det grønne område. Find aftalen her.

Når Odder Spildevand modtager aftalen, vil du modtage en kvittering, der giver dig en sikkerhed på at Odder Spildevand udbetaler pengene, såfremt vilkårene er opfyldt. Find et eksempel på kvitteringen her.

2. FORARBEJDE

Inden du afkobler regnvandet er det vigtigt at du undersøger de eksisterende forhold på din grund og udvælge den løsning, der passer bedst til dine ønsker og behov. Har du brug for sparring kan du kontakte en entreprenør eller en autoriseret kloakmester. Læs mere her.

Da jordforholdene er meget lokale, skal der laves en nedsivningstest præcis der hvor anlægges skal være, og hvordan størrelsen af nedsivnings-anlægget. Beskrivelsen findes her og regnearket findes her.

3. ANMELDELSE

Senest 14 dage inden LAR-løsningen anlægges, skal arbejdet anmeldes til Odder Kommune (Miljøafdelingen). Størrelsen af det valgte LAR-anlæg dimensioneres og indtegnes på et kort over matriklen (målfast). Kun nedsivningsanlæg skal anmeldes (regnbed, lavning, udledning til plæne, faskine og permeabel belægning). Anlægges flere nedsivningsanlæg, skal de anmeldes enkeltvis. Anmeldelsen findes her.

4. ANLÆGGELSE

Når arbejdet er anmeldt, kan anlægget eller anlæggene etableres. Som grundejer må du selv udføre en stor del af arbejdet selv, det er dog vigtigt at være opmærksom på, at ansvaret følger den der udfører arbejdet. Desuden er du som grundejer ansvarlig for den fremtidige vedligeholdelse der er ved de enkelte anlæg.

Du kan læse meget mere om de forskellige nedsivningsanlæg her og forsinkelsesanlæg her.

5. AFKOBLING

Efter anlæggelsen skal regnvandet afkobles fra kloakken, hvilket SKAL udføres af en autoriseret kloakmester, som udfylder en færdigmelding (kloakmestererklæring), der dokumenterer, at arbejdet er udført korrekt. Du skal bede om en kopi, da den skal indsendes sammen med begæringen om udbetalingen af tilslutningsbidraget. Færdigmeldingen er din og vores garanti og dokumentation for, at du ikke længere afleder regnvand til kloakken. Alle dokumenter skal indsendes senest Maj 2016.

6. UDBETALING

Du kan nu fremsende en Begæring om udbetaling af tilslutningsbidraget efter afkobling regnvand til Odder Spildevand. Begæringen skal vedlægges en kloakmestererklæring, som højst er 2 år gammel. Tilslutningsbidraget på kr. 22.400 inkl. moms tilbagebetale til den konto der oplyses på begæringen. Indsendes begæringen senest d. 20. i måneden, vil du få pengene udbetalt senest d. 28. i samme måned. Du kan finde begæringen her.

Når pengene er udbetalt, tinglyses en deklaration på ejendommen. Deklarationen om frafald af ret til afledning af regnvand gælder for nuværende og fremtidige ejere, og den fastslår, at ejendommen har afstået retten til at aflede regnvand til forsyningens afløbssystem og i stedet håndterer regnvandet lokalt i et anlæg, som er godkendt af miljømyndigheden. Desuden fremgår det, at der er udbetalt kompensation for afledningsretten (altså tilslutningsbidraget). Ejendommens ejer skal formelt set godkende tinglysningen, og det foregår digitalt med NemID. Du kan finde et eksempel på deklarationen her.