back plus

Spørgsmål og svar om LAR i Hundslund

På denne side kan du læse nogle af de spørgsmål og svar, som vi har fået og givet omkring projektet i Hundslund. 

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os ved hjælp af kontakt-formularen til højre eller direkte. Oplysninger finder du under kontakt.

Hvad gør I, hvis LAR-anlæggene ikke virker om fem år?

Vi har lovet, at vi nok skal håndtere vandet på vejene på en tilfredsstillende måde. Det løfte står vi ved - og vi har alle borgerne samt kommunens vejafdeling til at holde os op på det.

Vi løber heller ikke fra vores ansvar over for grundejerne. Hvis dit anlæg efter fem år ikke virker, og det ikke skyldes en fejl, manglende vedligehold el.lign. på det private anlæg - så hjælper Odder Spildevand med at finde en løsning. Vi lader ikke vores kunder i stikken. Hvis din faskine er fyldt med sand eller anlægget er lavet for småt, så er det derimod dit ansvar. Hvis du har en autoriseret kloakmester til at lave anlægget, påtager han sig også et ansvar for, at det virker.

Er vi forsøgskaniner i Hundslund?

Selvom LAR er nyt i Odder Kommune, kan vi trække på masser af erfaring fra andre steder i Danmark. Der er i mange år blevet lavet bassiner, faskiner, grøfter og render til at håndtere vand. Nu har vi bare givet det en fællesbetegnelse – nemlig LAR. Der bliver lavet LAR mange steder i Danmark. I Århus skal mere end 500 ejendomme i Risvangen lave LAR, og bl.a. Odense laver samme øvelse. Derfor er vi ikke i tvivl: selvfølgelig kan vi også få det til at fungere i Hundslund.

Bliver der ikke lavet LAR i Ørting og Gylling?

Nej, det gør der ikke, for der er jordforholdene ikke så gode, som i Hundslund. Men havde vi vidst det, vi ved nu om LAR og hvor let det er, så havde vi også lavet LAR i Ørting og Gylling.

Hvorfor får man kun mulighed for at få tilbagebetalt 22.400,- hvis det er så god en forretning for alle parter?

Vi skal handle i overensstemmelse med betalingsloven, og den siger, at vi maksimalt må udbetale 40% af tilslutningsbidraget, som er det, en ejendom på nuværende tidspunkt skal betale for at blive tilsluttet kloakken med regnvand. Vi har derfor ikke mulighed for at betale et større beløb uanset besparelsen. Vi kan dog maksimalt udbetale det, vi sparer ved at lave LAR.

Jeg har tidligere sagt NEJ TAK til at afkoble mit regnvand, kan jeg skifte mening?

Odder Spildevand vil gerne understrege, at der stadig er mulighed for at ombestemme sig, hvis du tidligere har meddelt, at du ikke ønsker at afkoble, men du alligevel har fået mod på selv at håndtere dit regnvand. Skriv da hurtigst muligt til odderspildevand@orbicon.dk

Jeg har tidligere sagt JA til at afkoble mit regnvand, kan jeg skifte mening?

Ja, det er muligt at ændre holdning helt frem til at kontrakten underskrives. Odder Spildevand håber, at så mange som muligt vil afkoble deres regnvand. Derfor vil vi rigtig gerne i dialog med dig, hvis du er kommet i tvivl om LAR er det rigtige for dig eller kan lade sig gøre på grunden – eller hvad det nu måtte være, som har fået dig til at tvivle. Tøv derfor ikke med at kontakte vores rådgiver, Orbicon, og få en uformel snak om LAR på din grund, inden du endeligt træffer beslutningen. Se under kontaktoplysninger.

Jeg har lige købt hus i byen; hvad skal jeg gøre?

Hvis du lige har overtaget et hus i byen, kan det være svært at få overblik over projektet, og hvilke muligheder du har. Vi anbefaler dig at orientere dig om projektet her på siderne, og hvis du ikke finder svar, er du velkommen til at kontakte os. Den tidligere ejer har meddelt os, hvorvidt han/hun ønskede at afkoble deres regnvand fra Odder Spildevand afløbssystem og håndtere det på egen grund. Hvis du er uenig i den tidlige ejers ønske, er det meget vigtigt for Odder Spildevand, at vi får det at vide så hurtigt som muligt. Der vil for mange stadig være mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, selvom den tidligere ejer har sagt nej.

Kontakt vores rådgiver Orbicon hurtigst muligt på odderspildevand@orbicon.dk

Hvad gør I med vandet på vejene?

I fremtiden vil der ikke være en kloak til regnvand og derfor heller ingen rendestensriste. I stedet skal vandet løbe langs vejene, når det regner. Det kan være i grøfter, langs kantstenen eller i forskellige former for render. Nogle steder vil der være kantstensbede, som også kan fungere som trafikchikaner. Du finder billeder af de mulige løsninger på vores hjemmeside.

Alt vandet på vejen bliver styret af de forskellige anlæg. Der bliver altså ikke en ukontrolleret strøm af vand. Vi styrer vandet, så det ikke gør skade eller generer. Vi udarbejder planer for, hvordan vi håndterer vandet til hverdag og under et skybrud. Det er med til at forebygge, at Hundslund oplever store oversvømmelser ved et skybrud, sådan som man har oplevet flere steder i Danmark de seneste år.

Hvem er ansvarlig for drift og vedligehold?

Driften af LAR-anlæggene fordeles mellem Odder Spildevand og Odder Kommune afhængigt af bl.a. anlæggets funktion og type. Fra Odder Spildevands side garanterer vi, at vi vedligeholder alle vores regnvandsanlæg – præcist som vi gør med vores eksisterende regnvandsbassiner og andre anlæg.

Skal man bruge de entreprenører, der er nævnt på hjemmesiden?

Nej, du må bruge den, du vi. Du skal bare sikre dig, at det er en autoriseret kloakmester, som laver det arbejde, der vedrører spildevand.

Hvorfor skal der indhentes panthavererklæring?

En panthavererklæring skal indhentes, hvis vi har en forventning om, at der kan være panthavere, som kan have en interesse i pengene. Der kan vi være forpligtet til at spørge dem, om vi må udbetale pengene til jer. Vi vil kontakte de få, der måtte berøres af dette. 

Indsender kloakmesteren automatisk kloakmestererklæringen til Odder Spildevand?

Nej, din kloakmester indsender kloakmestererklæringen (færdigmeldingen) til Odder Kommune, men ikke til Odder Spildevand. Du skal derfor bede ham om en kopi, som du kan sende til os for at få udbetalt tilslutningsbidraget. 

Ændres ansvarsfordelingen, når jeg får tilbagebetalt tilslutningsbidraget?

Ja. Du vil få ansvaret for, at regnvandet bliver i din have og ikke strømmer ned til naboen eller ud på offentlige arealer. Det er derfor vigtigt, at løsningerne dimensioneres korrekt – er du i tvivl, bør du kontakte en autoriseret kloakmester eller entreprenør. Hvis han udfører arbejdet, har han også et ansvar for, at det er udført korrekt.