back plus

Separering og LAR i Hundslund

Her på disse sider kan du læse mere om projektet med separering og LAR i Hundslund.

På siden Nyheder, informationer og møder med undersider samler vi alle de informationer, vi sender ud til vores kunder i Hundslund. Det er også her, du kan finde præsentationer fra informationsmøder.

Har du spørgsmål til hvordan du får de 22.400,- retur, når du afkobler dit regnvand, kan du læse mere på siden Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Her kan du få hjælp til at finde rundt i de forskellige dokumenter og den nødvendige dokumentation.

Er du bekymret for eller bare nysgerrig efter at vide mere om vand på vejen, kan du se billeder af forskellige løsninger fra andre områder på denne side.

Klik dig ind på Spørgsmål og svar hvis du har spørgsmål til projektet. Er du tilflytter, er du i tvivl om ansvarsfordelingen, hvorfor en panthavererklæring osv. - alle disse spørgsmål og mange flere kan du finde svar på. Siden opdateres løbende.

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål på siden med spørgsmål og svar eller ved at se på tidsplanen, er du velkommen til at kontakte os. Se under kontakt

Hvad sker der lige nu?

Alle har nu modtaget et brev, hvor det er muligt at læse mere om hvordan, der indgås aftale med Odder Spildevand omkring tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. Processen findes her.

Du kan finde oversigtskort over hvilke ejendomme der udtræder og dermed håndterer regnvandet selv (blå) og hvilke ejendomme, der udleder til skel, enten i jorden eller i terræn (grøn) her.

Du skal være opmærksom på at færdigmelding af den afkoblingen og de enkelte LAR-anlæg skal være tilsendt Odder Spildevand senest den 1. maj 2016.

Skal Odder Spildevand fortsat håndtere dit regnvand, vil du i løbet af foråret få besøg af entreprenøren VAM A/S, der sammen med dig vil finde den bedste løsning på hvordan regnvandet ledes til skel.

Vi har fået udarbejdet en folder der kort beskriver hvordan de forskellige LAR-anlæg anlægges samt hvordan du separerer i terræn, hvis dit regnvand fortsat skal håndteres af Odder Spildevand. Find folderen her.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores rådgiver Orbicon. Du kan bruge kontaktformularen her på siden eller skrive til odderspildevand@orbicon.dk. Se i øvrigt under kontakt.